12 april 2024

Op 11 april 2024 vond in Veenendaal de Dag van de Binnenstad plaats, georganiseerd door Platform Binnenstadsmanagement. Tijdens deze dag staat de manier hoe je de binnenstad in beweging krijgt centraal, vanuit de partijen die dagelijks gebruik maken van deze binnenstad. Hoe creëer je een binnenstad vanuit draagvlak en de behoeften van de gebruikers? Samenwerken aan beweging betekent onder andere ruimte bieden aan nieuwe inzichten en nieuwe spelers met andere ideeën om de binnenstad verder te ontwikkelen. Hiervoor werden een aantal workshops aangeboden aan de 120 deelnemers.

VOLOP Brabant is gevraagd tijdens deze dag een interactieve workshop te verzorgen en haar kennis te delen met andere gemeenten en specialisten op het gebied van binnensteden. Een druk bezochte middag waar veel nieuwe contacten werden gelegd en ideeën werden uitgewisseld. Samen met Ad Dekkers, specialist op het gebied van samenwerking in binnensteden, verzorgde Maruja Gutierrez van VOLOP Brabant deze workshop.

De workshop:

Ontdek hoe leegstaande panden jouw binnenstad kleur kunnen geven! Maruja Gutierrez, projectleider VOLOP Brabant, brengt vastgoedeigenaren, creatieve initiatiefnemers uit het culturele en maatschappelijke veld, startups en andere belanghebbenden samen om nieuwe samenwerkingsverbanden en innovatieve invullingen te creëren. Hoe kan leegstand worden getransformeerd naar kansen, hoe creëer je een sterk lokaal DNA en hoe kan een binnenstad zich onderscheiden in levendigheid en verrassing. Hoe maken we van onze steden plekken waar de mens centraal staat en waar winkelen synoniem staat voor sociale meerwaarde?   Bijvoorbeeld door lokale bottom-up initiatieven de kans te geven om leegstaande panden in het kernwinkelgebied te benutten voor experimenten en mogelijk zelfs voor structurele invullingen. Maar hoe wordt dan die brug tussen de vastgoedwereld en deze lokale initiatieven geslagen? Hoe zien die lokale initiatieven eruit en hoe vind je ze? Er worden praktijkvoorbeelden van de reeds 7 deelnemende gemeenten gedeeld, waardevolle inzichten gegeven en geleerde lessen gedeeld!