Info voor initiatieven

Om leegstaande panden op verrassende wijze in te vullen is het belangrijk om lokale initiatieven te stimuleren. Juist die kleinschalige initiatieven, met ieder een eigen gezicht, geven de stad kleur. Het kan hierbij gaan om kunstzinnige initiatieven, maatschappelijke initiatieven en om beginnende ondernemers met een bijzonder concept. Plaatsing gebeurt in overleg met collega ondernemers. Het is van belang dat de initiatieven in ieders ogen een toegevoegde waarde hebben en niet concurrerend zijn voor de gevestigde ondernemers. Op deze wijze vormen zij een aanvulling voor het overige winkelaanbod.

Omdat het bij deze initiatieven vaak ontbreekt aan voldoende financiële armslag, biedt VOLOP een kans om op laagdrempelige wijze en op een volwaardige locatie zichtbaar te worden voor een groot publiek. De initiatieven krijgen de kans om te experimenteren en zich door te ontwikkelen. Initiatieven kunnen zodoende doorgroeien naar volwaardig ondernemerschap. Er ontstaat letterlijk en figuurlijk ruimte voor initiatieven!

VOLOP biedt de initiatieven ondersteuning tijdens het hele proces: helpen bij het opstellen van een businessplan, het zoeken van een geschikt pand en hulp bij het komen tot een gezamenlijke afspraak. De benodigde contracten worden opgesteld door de aangesloten makelaars en leegstandbeheerders.

Initiatieven welke interesse hebben om deel te nemen, of vragen hebben over het project, kunnen contact opnemen met Maruja Gutierrez, projectleider VOLOP Brabant .