Over Volop

VOLOP Brabant is opgericht naar voorbeeld van VOLOP Den Bosch. Al een aantal jaar laat VOLOP Den Bosch zien dat het mogelijk is leegstaande panden in te zetten om de aantrekkingskracht en toekomstbestendigheid van de binnenstad te vergroten. “De kracht van het succes is de verbindende rol van VOLOP: het samenbrengen van stakeholders en het focussen op het gemeenschappelijke belang. Eigenaren van leegstaande panden, nieuwe initiatieven, gevestigde ondernemers en de gemeente willen immers allen dat de stad aantrekkelijk blijft!” aldus Maruja Gutierrez, projectleider VOLOP Brabant.

Het succes van VOLOP Den Bosch was voor de provincie Noord-Brabant aanleiding om dit concept ook te willen toepassen op andere steden in Brabant. Een aanpak waarbij leegstand en verloedering wordt tegengegaan en de stad een eigen uniek gezicht krijgt. Lokale initiatieven krijgen een kans en de loop in straat keert terug.

VOLOP Brabant heeft een overkoepelende, ondersteunende en begeleidende rol. Om te ondervinden of de aanpak van VOLOP Den Bosch ook werkt in andere steden, krijgen de eerste vier middelgrote Brabantse steden de kans om hun ‘eigen VOLOP’ op te richten. De provincie geeft de deelnemende steden hierbij financiële ondersteuning. Na het eerste jaar vindt een evaluatie plaats en wordt gekeken of het project succesvol is. 

Er zijn nu 7 Brabantse gemeenten die de leegstand aanpakken en ombuigen naar kansen via VOLOP Brabant. Zie hiervoor de Deelnemers in het menu op de homepage. VOLOP Brabant wordt hierbij ondersteunt door haar Raad van Advies. Vijf geweldige mensen zijn bereid gevonden om VOLOP op beleidsniveau te ondersteunen en mee te denken om het succes van VOLOP Brabant ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Met hun brede ervaring en deskundigheid gaat dat zeker lukken!

Hier stellen we deze leden graag aan u voor.

Erik van Merriënboer,  voormalig gedeputeerde Ruimte en Wonen 

“Ik vind VOLOP belangrijk omdat de inwoners de kwaliteit van de binnenstad zelf ter hand nemen. Het is goed om te binnenstad een beetje te laten heroveren door de bewoners. Ik gun iedere stad een VOLOP.”

Ton Romboutsvoormalig burgemeester Den Bosch

“Ik ben vanaf dag 1 een fan van VOLOP Brabant en voorheen van VOLOP Den Bosch. Ook van het enthousiasme van Maruja dat een stad sterker en rijker wordt door de invulling van leegstaande panden door nieuwe ondernemers en tevens door kunstenaars en maatschappelijke initiatieven.”

Leo Dubbeldam, voormalig directeur Brabant Advies 

“VOLOP spreekt mij aan omdat het een creatieve bijdrage levert aan het toekomstbestendig houden van de winkelgebieden in de Brabantse stadscentra.”

Lian De Bruijn, strategisch adviseur SSB, aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

“VOLOP Brabant combineert maatschappelijk ondernemen, cultuur en Innovatie, die mix past bij mij als gegoten. Ik hoop – volop- bij te dragen aan aantrekkelijke levendige binnensteden in Brabant en een gezonde VOLOP Brabant organisatie.”

Cees-Jan Pen, lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio, Fontys Eindhoven 

“Als deskundige op het gebied van stedelijke economie en vastgoed vind ik dat we écht aan de slag moeten met een nieuwe, duurzame invulling van binnensteden. Ik steun daarom het initiatief van VOLOP Brabant om te zorgen voor meer toekomstbestendigheid van onze binnensteden”.