17 juni 2021

Als afronding van het eerste jaar van VOLOP Meierijstad hebben projectleider Donna van den Bosch en wethouder Harry van Rooijen, samen met een aantal direct betrokkenen, een bezoek gebracht aan alle geplaatste initiatieven van VOLOP Meierijstad. Inspirerend om zoveel initiatieven en zoveel innovatief ondernemerschap in de praktijk aan het werk te zien!

De ronde langs de initiatieven bruiste van positiviteit en enthousiasme. Overal was er een warm welkom met een hapje en een drankje en werd er uitgelegd wat het initiatief inhoudt en wat er in deze relatief korte periode is gerealiseerd. Wethouder Harry van Rooijen sprak zijn waardering uit en gaf aan dat met VOLOP twee speerpunten samen komen: “Aan de ene kant de zorg voor elkaar, de betrokkenheid en het ontmoeten en aan de andere kant leegstand opvullen met nieuwe activiteiten die zorgen dat de centra levendig en aantrekkelijk blijven. Het past als een rits in elkaar!”. Door integraal samen te werken en de focus te leggen op de inhoud, creëren we samen een sociale meerwaarde die voor alle inwoners van Meierijstad betekenis heeft.

Een mooie middag die alle betrokkenen van VOLOP Meierijstad de gelegenheid bood om in de praktijk te ervaren wat de initiatieven toevoegen aan de verschillende kernen van Meierijstad. Starten tijdens de coronacrisis vraagt om lef en doorzettingsvermogen. VOLOP Meierijstad is daarom extra trots op deze initiatieven die ondanks alle moeilijke omstandigheden hun droom bleven najagen! Een bijzondere middag met dank aan de gastvrijheid van Silvie en Jos Janssen van het Healing Zentrum, Marianne Bekkers van Creatief Rooi, Annemiek Nass en Pieternel van Thuis In Rooi en Christian van Hedel van Chrizy’s Art!

VOLOP Meierijstad kijkt terug op een mooi jaar en een hele fijne samenwerking. Een succesvol jaar dankzij de bijzondere inzet van Donna van den Bosch, Dirk Lammers, Saskia Maltha, Paulien Donkers, Harrie Van Herpen, Harry van Rooijen, Pieter Van de Kamp en Otto Sanders. Ook een speciaal woord van dank aan Erik Ronnes van de Provincie Noord-Brabant; zijn vertrouwen, ondersteuning en kennisdeling vormen een belangrijke bijdrage aan het succes van VOLOP!