Hoewel in 2017 de algehele Brabantse winkelleegstand daalde groeide die juist in de middelgrote steden. Reden voor gedeputeerde Erik van Merrienboer om bestuurders van deze steden uit te nodigen voor een studiereis naar Kopenhagen en Malmö.

Kopenhagen en Malmö lopen voorop in duurzame verstedelijking. Bedrijfsleven, overheidspartners, burgers en kennisinstellingen werken daar samen aan duurzame innovatie en werken er hard aan om de binnenstadcentra aantrekkelijk te houden. Hun innovatieve concepten en de manier van samenwerken inspireerden de Brabantse bestuurders.

Meegereisde experts, waaronder VOLOP, deelden hun kennis en ervaring. De voorbeelden in de Scandinavische steden en de presentaties van de experts maakten duidelijk dat een eigen identiteit en sociale meerwaarde voorwaarden zijn om de aantrekkelijkheid van een binnenstad te vergroten.

Het zijn de kernbegrippen in een compactere binnenstad met een mix van functies. Want de binnenstad is meer dan alleen een winkelgebied. Ook laten de Scandinavische steden zien dat het beter is uit te gaan van mensen dan van vastgoed. De combinatie met andere opgaven en meer ruimte voor innovatieve concepten, vergroten de kans op succes. Kortom: een vitaal centrumgebied gaat over kwaliteit van leven. Over ontmoeten, beleven en betekenis. Dat begint met een goede visie op de toekomst van het eigen centrumgebied.