De projectleiders van VOLOP

Ruimte voor initiatief

VOLOP plaatst lokale initiatieven in leegstaande panden die bijdrage aan sociale meerwaarde en placemaking. 

Kleurraak

Ruimte voor initiatief

VOLOP draagt bij aan een uniek centrum waar de bezoeker verrast wordt met unieke initiatieven. 

Boel Bazaar

Ruimte voor initiatief

VOLOP Brabant brengt de VOLOP aanpak naar andere Brabantse gemeenten 

De Pijp Leer & Ambachtencentrum

Steeds meer winkelstraten in middelgrote steden hebben te maken met leegstaande panden. De aantrekkelijkheid van het stadscentrum staat daarmee onder druk. Om deze aantrekkelijkheid te behouden is een stedelijke transitie naar een compacter centrum met minder leegstand noodzakelijk. De nadruk verschuift hierbij meer naar het eigen dna: lokale ondernemers en (ambachtelijke) producten, lokaal sociale maatschappelijke en kunstzinnige initiatieven en de juiste voorzieningen om elkaar te kunnen ontmoeten. Vooral voor middelgrote steden is het hierbij belangrijk om niet de concurrentie aan te willen gaan met de grotere steden maar juist de focus te leggen op de eigen, lokale kracht! 

Om dit proces te stimuleren en in juiste banen te leiden is VOLOP Brabant opgericht. Zowel op beleidsniveau alsook op operationeel niveau houdt VOLOP Brabant zich bezig met deze transitie. Een belangrijk instrument hierbij is het invullen van leegstaande panden door deze een nieuwe creatieve (tijdelijke) invulling te geven. Hierdoor wordt het bruisende karakter van de binnenstad weer aangewakkerd. Nieuwe, creatieve, verrassende en kunstzinnige initiatieven geven het centrum een nieuw gezicht en verleiden de bezoeker. De negatieve spiraal van toenemende leegstand wordt hiermee doorbroken en de functie van de binnenstad sluit hierdoor beter aan bij de huidige behoeften van de bezoeker: beleving, sociale meerwaarde en betrokkenheid zijn hierbij de sleutelbegrippen.

Initiatiefnemer

Ik heb een waanzinnig goed idee!

Vastgoedeigenaar & makelaar

Klik hier als je mogelijk een of meerder panden hebt voor de verhuur.

Gemeente

Werk je voor een gemeente en denk je dat VOLOP iets kan toevoegen? Klik hier!

Passage Burgemeester Loeffplein in Den Bosch komt tot leven

Bijna iedereen kent de lege passage wel op het Burgemeester Loeffplein waar je doorheen loopt als je naar de Tolbrug parkeergarage gaat. Al een aantal jaren stonden alle panden daar leeg. We hebben een leuke samenwerking mogen opzetten met eigenaar Aberdeen Property Investors The Netherlands BV en leegstandsbeheerder Gapp b.v..
Alle vier de panden zijn nu ingevuld met inspirerende kunstinitiatieven.

Werkexcursie naar Kopenhagen en Malmö

Begin september was VOLOP als expert aanwezig bij een driedaagse werkexcursie ‘Detailhandel en centrumontwikkeling’ in Kopenhagen en Malmö. Aan deze werktrip – een initiatief van de Provincie Noord-Brabant – namen bestuurders en ambtenaren van ‘Midsize Brabant’ deel.

VOLOP Brabant van start!

Vanaf 1 maart 2019 is VOLOP Brabant een feit. De komende 2,5 jaar zullen 4 middelgrote Brabantse gemeente samen met het team van VOLOP deze aanpak implementeren.